SKC Wataha
Gabriela Tomasz Sylwester Andrzej
Wilczek Zgo?a Majorek Walczak Wilczek
Pierwsza Pierwszy / Trzeci Pierwszy / Trzeci Drugi

Barbara Maciej Krzysztof
Karwat Ko?odziej Nowak
Trzecia Czwarty (Skip) Czwarty (Skip)