KS Warszowice OOM


Monika Szymon Robert
Wosińska Gęborys Kamiński
rezerwowa

Bartosz Dominik
Porwisz Szmidt