KS Warszowice OOM
Monika Szymon Robert
Wosi?ska G?borys Kami?ski
rezerwowa

Bartosz Dominik
Porwisz Szmidt