KS Warszowice OOM
Monika Szymon Robert
Wosiñska Gêborys Kamiñski
rezerwowa

Bartosz Dominik
Porwisz Szmidt