Curlusy Baniate


Jacek Pawe? Janusz
Goczo? Klos Tomica
Pierwszy Pierwszy Drugi

Pawe? Marcin
Ku?ka Gawlas
Trzeci (Wiceskip) Czwarty (Skip)