KKC First Aid
Agata Edyta Aleksandra Karolina
Jêdrzejczyk Pokrzywa Bigosiñska Startek
Pierwsza Druga Trzecia (Vice) Czwarta (Skip)