KKC Mistral
Marcin ukasz Pawe³
Stachnik Pryczkat wi±tkowski
Pierwszy Pierwszy / Drugi Drugi / Trzeci (Wiceskip)

Jerzy Mateusz Micha³
Ryba Gaczkowski Chudziñski
Drugi / Trzeci Trzeci (Wiceskip) Czwarty (Skip)