KKC Trzy kropki
Daria Tomasz Pawe³
Ropka Rejdych Biernacki

Aleksandra Urszula
Bylina Kawecka
Trzecia Czwarta (Skip)