KKC Trzy kropki
Daria Tomasz Pawel
Ropka Rejdych Biernacki

Aleksandra Urszula
Bylina Kawecka
Trzecia Czwarta (Skip)