KS Juniorzy
Seweryn Krzysztof Adam
Klimza Swi±tek Pauszek
Pierwszy Pierwszy Drugi

Radek Jacek Damian
Pisarek Rokita Herman
Drugi Trzeci (Wiceskip) Czwarty (Skip)