RKC Halonet
Maciej Barbara Justyna Tomasz
Cylupa Karwat Beck Kierzkowski
Pierwszy

Ilona Lukasz Adam Maciej
Dominiczak Piworowicz Sterczewski Cesarz
Pierwsza Drugi (Wiceskip) Trzeci Czwarty (Skip)