SKC Kretes
Tomasz Krzysztof Oskar Krzysztof
Majorek Mañkowski Zgo³a B±k
Pierwszy Drugi (Wiceskip) Trzeci Czwarty (Skip)