SKC Kretes
Tomasz Krzysztof Oskar Krzysztof
Majorek Ma?kowski Zgo?a B?k
Pierwszy Drugi (Wiceskip) Trzeci Czwarty (Skip)