SKC Wataha
Micha³ Sylwester Leszek
Paszek Walczak Olejniczek

Andrzej Gabriela Krzysztof
Wilczek Wilczek Zgo³a Nowak
Drugi / Trzeci