KKC Curly Curlers
Maciej Filip Slawomir Piotr
Brzeszczak Cia?owicz Fritz Jurczyk

Maciej Sebastian Patrycja
?ach Pawlaczyk Pogorzelec