KKC Curly Curlers
Maciej Filip Slawomir Piotr
Brzeszczak Cialowicz Fritz Jurczyk

Maciej Sebastian Patrycja
Lach Pawlaczyk Pogorzelec