KKC Zmieszani
Magdalena Tomasz Barbara
Kawecka Pieczka Rys

Aleksandra Wojciech
Sikora Tomsia
(Skip)