KS Juniorzy
Lukasz Damian Rafal
Radajewski Herman Krystkiewicz

Jacek Krzysztof
Rokita Swi±tek