KS Juniorzy
Lukasz Klaudia Damian
Radajewski Szmidt Herman
Pierwsza

Rafal Jacek Krzysztof
Krystkiewicz Rokita ?wi?tek