MIG Gliwice
Krzysztof Rafal Marcin Jakub
Wania Golebiewski Gorecki Wania
Pierwszy Trzeci Czwarty