Migotki
Martyna Karolina Bogusia
Stawinoga Lacka Hawryluk
Pierwsza Druga Trzecia (Skip)

Dorota Alicja Marta
Wania Zawada Pluta
Czwarta Rezerwowa Rezerwowa