KKC Curly Curlers
Maciej Filip Piotr
Brzeszczak Ciałowicz Jurczyk

Maciej Sebastian Patrycja
Łach Pawlaczyk Pogorzelec