KS Juniorzy
Rafal Dominik Krzysztof Monika
Krystkiewicz Szmidt Świątek Wosińska
Pierwszy Pierwszy Druga

Damian Robert Jacek
Herman Kamiński Rokita
Trzeci (Wiceskip) Trzeci Czwarty (Skip)