KS Juniorzy
Rafal Jacek Krzysztof Monika
Krystkiewicz Rokita Świątek Wosińska