KKC Curly Curlers
Bartłomiej Kajetan Colin Filip
Schmidt Szymuła Van Overdijk Ciałowicz
Pierwszy

Patrycja Agnieszka Piotr
Pogorzelec Wojtysiak Jurczyk
Druga Trzecia (Wiceskip) Czwarty (Skip)