KKC NN1
Krzysztof Maciej Sebastian Krzysztof
Bąk Cesarz Chojnacki Kawecki

Grzegorz Tomasz Arkadiusz
Konieczny Majorek Solecki