KS Juniorzy
Damian Rafal Ewa Jacek
Herman Krystkiewicz Nogły Rokita

Dominik Krzysztof Monika
Szmidt Świątek Wosińska