Grupa A


18.11.2013 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Mistral 1 0 0 1 0 1 0 x 3 3
SKC Vixens 0 1 1 0 1 0 1 x 4 4

Marcin Stachnik
£ukasz Pryczkat
Mateusz Gaczkowski (w)
Micha³ Chudziñski (s)
(r) Pawe³ ¦wi±tkowski
Marta Ko¼miñska
Karolina Mazurek
Katarzyna P³aza (w)
Ewa Wowra (s)
„Gratulujemy przeciwniczkom zwyciêstwa!"9.12.2013 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC First Aid 0 1 0 4 4 x x x 9 3
SKC Wataha 1 0 2 0 0 x x x 3 2

„Mia³y¶my problemy z czytaniem lodu na pocz±tku spotkania, ale z ka¿dym endem by³o coraz lepiej. Przeciwnicy natomiast mieli bardziej udany pocz±tek meczu."12.1.2014 – 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Mistral 3 4 0 1 0 1 x x 9 4
KKC First Aid 0 0 1 0 3 0 x x 4 2

Marcin Stachnik
£ukasz Pryczkat
Pawe³ ¦wi±tkowski (w)
Micha³ Chudziñski (s)
Agata Jêdrzejczyk
Edyta Pokrzywa
Aleksandra Bigosiñska (w)
Karolina Startek (s)
„Ze wzglêdu na pora¿kê w pierwszej kolejce by³ to dla nas kluczowy mecz fazy grupowej. Przeciwnik wymagaj±cy, wiêc w ramach przygotowañ zrealizowali¶my specjalny cykl treningowy. Do meczu podeszli¶my maksymalnie skoncentrowani co da³o efekty i w dwóch pierwszych wygrali¶my wysoko. To przes±dzi³o o ostatecznym wyniku, który wyrówna³ sytuacjê w tabeli. Zwyciêstwo nas bardzo cieszy. Warunki do gry by³y dobre, lód szybki i lekko krêc±cy."12.1.2014 – 13:20

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Mistral 1 0 2 0 4 1 x x 8 4
SKC Wataha 0 2 0 1 0 0 x x 3 2

Mateusz Gaczkowski
Jerzy Ryba
Pawe³ ¦wi±tkowski (w)
Micha³ Chudziñski (s)
Sylwester Walczak
Leszek Olejniczek
Andrzej Wilczek
Gabriela Wilczek Zgo³a (s)12.1.2014 – 15:40

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC First Aid 3 1 0 2 0 1 x x 7 4
SKC Vixens 0 0 1 0 1 0 x x 2 2

Agata Jêdrzejczyk
Edyta Pokrzywa
Aleksandra Bigosiñska (w)
Karolina Startek (s)
Karolina Mazurek
Marta Ko¼miñska
Katarzyna P³aza (w)
Ewa Wowra (s)
(r) Krzysztof Beck20.1.2014 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
SKC Wataha 1 0 1 0 0 0 x x 2 2
SKC Vixens 0 2 0 3 4 1 x x 10 4

Andrzej Wilczek
Krzysztof Nowak
Micha³ Paszek (w)
Gabriela Wilczek Zgo³a (s)
Katarzyna P³aza
Marta Ko¼miñska
Ewa Wowra (w)
Krzysztof Beck (s)