Grupa B


25.11.2013 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KS Juniorzy 0 0 2 0 4 0 0 1 7 3
RKC Halonet 1 0 0 1 0 1 1 0 4 4

Seweryn Klimza
Adam Pauszek
Jacek Rokita (w)
Damian Herman (s)
Barbara Karwat
Lukasz Piworowicz (w)
Maciej Cesarz (s)
„Swietny lód. Dobra zabawa. Lepsze wyczucie lekkich zagra? u gospodarzy
(w ko?cu graj? u siebie) i jeden du?y end, który zadecydowa? o wyniku meczu
(w endach 4-3 dla RKC Halonet 😉 ) Aaa, no i jeszcze grali?my w trójk? 😉 Dzi?kujemy za dobre spotkanie :)"16.12.2013 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Krakofsky 1 0 0 4 2 0 1 0 8 4
KS Curlusy Baniate 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2

Sebastian Chojnacki
Karol Nowakowski
Arkadiusz Solecki (w)
Krzysztof Kawecki (s)
Pawe? Klos
Janusz Tomica
Pawe? Ku?ka (w)
Marcin Gawlas (s)
„W ostatniej ods?onie jesiennego trójmeczu Krakofsky – Curlusy uda?o nam si? prze?ama? dotychczasow? pass?:-) Decyduj?ce by?y dwa ?rodkowe endy, po których mogli?my ju? spokojnie kontrolowa? gr?. Dzi?kujemy kolegom z Warszowic za sympatyczne mecze. Szczególne s?owa uznania kierujemy równie? do Damiana za fantastycznie przygotowany lód!"16.1.2014 – 17:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KS Juniorzy 1 2 0 0 1 0 1 x 5 4
KS Curlusy Baniate 0 0 1 1 0 1 0 x 3 3

Seweryn Klimza
Adam Pauszek
Jacek Rokita (w)
Damian Herman (s)
Pawe? Klos
Janusz Tomica
Pawe? Ku?ka (w)
Marcin Gawlas (s)19.1.2014 – 9:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KS Juniorzy 0 0
KKC Krakofsky 8 5

„walkower"19.1.2014 – 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Krakofsky 0 0 1 0 0 2 2 4 9 4
RKC Halonet 2 1 0 0 1 0 0 0 4 3

Sebastian Chojnacki
Karol Nowakowski
Arkadiusz Solecki (w)
Krzysztof Kawecki (s)
Tomasz Kierzkowski
Maciej Cylupa (w)
Lukasz Piworowicz (s)
„Mecz o dwóch obliczach, spowodowanych do?? nieprzewidywalnym torem… W pierwszej cz??ci z wyczuciem lodu lepiej radzili sobie Rudzianie, w drugiej za? my. Wynik, ze wzgl?du na ostatni end, mo?e by? nieco zawy?ony, ale pierwsze (?) zwyci?stwo w potyczkach KKC z RKC sta?o si? faktem. Dzi?kujemy kolegom za fajny mecz i ?yczymy powodzenia w kolejnych wyst?pach!"27.1.2014 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KS Curlusy Baniate 3 0 1 0 0 1 0 x 5 3
RKC Halonet 0 3 0 1 0 0 4 x 8 3