Grupa C


2.12.2013 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Trzy kropki 1 2 0 0 0 0 x x 3 2
AZS Gliwice Smok 0 0 2 2 4 1 x x 9 4

Daria Ropka
Tomasz Rejdych
Aleksandra Bylina (w)
Urszula Kawecka (s)
Joanna Sowi?ska
Miros?aw Cholewa
Piotr Ka?mierczak (w)
Andrzej Augustyniak (s)
„Lodowisko w Paw?owicach powita?o nas dosy? ‚ch?odno', w zwi?zku z czym mecz rozpocz?li?my od szoku.. termicznego i zanim si? zorientowali?my przegrywali?my ju? trzema kamieniami po dwóch endach. Od tego momentu na szcz??cie przej?li?my inicjatyw? i nie oddali?my jej ju? do ko?ca. Warunki lodowe poza wspomnian? ju? bardzo nisk? temperatur? by?y znakomite. Dru?yna przeciwna jak na debiut cz??ci zawodników rozegra?a ca?kiem niez?y mecz,
a do?wiadczona pani skip nie bez powodu rzuca ostatnie kamienie :)"27.12.2013 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Byle Do Domu 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0
SKC Kretes 1 3 3 1 2 3 3 x 16 7

Anna Morek
Gabriela Najder
Monika Rodak (s)
Katarzyna Staszczak (w)
Tomasz Majorek
Krzysztof Ma?kowski (w)
Oskar Zgo?a
Krzysztof B?k (s)
„Tego wieczoru lód w Paw?owicach dostarczy? nam sporo problemów. Na pocz?tku nie mog?y?my go wyczu? wcale, pó?niej rozmin?? si? z naszymi oczekiwaniami. My?la?y?my, ?e b?dzie przyspiesza?, a wygl?da? jakby zwalnia?. Mimo, ?e przeciwnicy mieli trudno?ci z ustawianiem stra?ników, nie potrafi?y?my tego wykorzysta?. Niska skuteczno?? ka?dej z nas odbi?a si? mocno na wyniku spotkania. Zdecydowanie przerwa ?wi?teczna ucieszy?a nasze brzuchy, ale niestety nie mi??nie. Nawet przegrywaj?c mo?na si? jednak dobrze bawi?, przeciwnicy byli dla nas bardzo mili. Mecz okaza? si? dla nas cenn? nauczk? i zach?t? do dalszego doskonalenia si? w curlingu. „13.1.2014 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
SKC Kretes 3 0 2 1 0 1 0 x 7 4
AZS Gliwice Smok 0 1 0 0 1 0 2 x 4 3

Tomasz Majorek
Krzysztof Ma?kowski (w)
Oskar Zgo?a
Krzysztof B?k (s)
26.1.2014 – 11:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Trzy kropki 0 0
KKC Byle Do Domu 8 5

„walkower"26.1.2014 – 13:20

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Trzy kropki 0 0
SKC Kretes 8 5

„walkower"26.1.2014 – 15:40

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Byle Do Domu 0 1 0 3 0 0 0 x 4 2
AZS Gliwice Smok 3 0 2 0 5 1 2 x 13 5