Grupa B


26.11.2014 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Mistral 2 1 0 0 2 0 x x 5 3
KKC Vector 0 0 1 1 0 2 x x 4 3

Marcin Stachnik
Mateusz Gaczkowski
Pawe³ ¦wi±tkowski (w)
Micha³ Chudziñski (s)
Adam Obuchowicz
Piotr Mikoda
Michal Gieleciak (w)
Krzysztof Subik (s)3.12.2014 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Trzy kropki 1 0 1 2 1 3 x x 8 5
KKC Smog B 0 1 0 0 0 0 x x 1 1

Daria Ropka
Pawel Biernacki
Aleksandra Bylina (w)
Urszula Biernacka (s)
Mi³osz Tatara
Izabela Macina (w)
Ewa G³azek (s)14.12.2014 – 16:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Mistral 2 0 4 0 2 1 x x 9 4
KKC Trzy kropki 0 1 0 2 0 0 x x 3 2

£ukasz Pryczkat
Pawe³ ¦wi±tkowski
Jerzy Ryba (w)
Micha³ Chudziñski (s)
Tomasz Rejdych
Pawel Biernacki
Aleksandra Bylina (w)
Urszula Biernacka (s)7.1.2015 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Vector 1 3 0 0 1 5 3
KKC Smog B 0 0 1 1 0 2 214.1.2015 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Mistral 0 1 1 0 4 2 1 9 5
KKC Smog B 2 0 0 2 0 0 0 4 2

Marcin Stachnik
Jerzy Ryba (w)
Mateusz Gaczkowski
Micha³ Chudziñski (s)
Ewa G³azek (s)
Izabela Macina
Przemys³aw Witek
Mi³osz Tatara (w)
„Wiele b³êdów obydwu dru¿yn, w pierwszej czê¶ci mecz wyrównany, pó¼niej przejêli¶my inicjatywê. Gratulacje dla przeciwników za ambitn± walkê."21.1.2015 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Vector 0 0 0 0 0 0 0 0
KKC Trzy kropki 1 2 3 1 5 1 13 6

Piotr Mikoda
Micha³ Ró¿ycki
Michal Gieleciak (w)
Krzysztof Subik (s)
Daria Ropka
Tomasz Rejdych
Aleksandra Bylina (w)
Urszula Biernacka (s)
„Dementujemy plotki ? Nie byli¶my bezlito¶ni, niechc±cy taki wynik wyszed³? :-)"