KKC Byle do domu


Anna Anna Magdalena
Morek Telesz Wróbel

Monika Katarzyna
Rodak Staszczak
Trzecia (Skip) Czwarta (Wiceskip)