KKC Mistral
Marcin ukasz Jerzy
Stachnik Pryczkat Ryba
Pierwszy Pierwszy / Drugi Drugi / Trzeci

Pawe³ Mateusz Micha³
¦wi±tkowski Gaczkowski Chudziñski
Drugi / Trzeci (Wiceskip) Trzeci (Wiceskip) Czwarty (Skip)