KKC Vector
Micha³ Micha³ Adam
Telesz Ró¿ycki Obuchowicz
Pierwszy

Piotr Micha³ Krzysztof
Mikoda Gieleciak Subik
Drugi Trzeci (Wiceskip) Czwarty (Skip)