KKC Trzy kropki
Aleksandra Daria Tomasz
Bylina Ropka Rejdych

Pawe³ Urszula
Biernacki Biernacka
Czwarta (Skip)