SKC Wataha
Micha³ Sylwester Krzysztof
Paszek Walczak Nowak
Pierwszy Drugi Trzeci

Gabriela Andrzej
Wilczek Zgo³a Wilczek
Czwarta (Skip) Rezerwowy