2015/2016


21.11.2015 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
AZS Gliwice Ice Rockets 3 1 0 0 1 1 0 X 6 4
KKC Byle Do Domu 0 0 0 3 0 0 1 X 4 2

Patryk Malczak
Michal Matysiak
Dawid Kowalczyk (w)
Jakub Kowalczyk (s)
Monika Rodak
Magdalena Wróbel
Anna Morek (w)
Katarzyna Staszczak (s)
„Przeciwnicy w pierwszym endzie wykorzystali hammera zdobywaj?c a? 3 punkty a nast?pnie przej?li kolejn? parti? za jeden. W dalszej cz??ci meczu niemal uda?o si? nadrobi? przewag? jednak finalnie lepsze wyczucie si?y zaowocowa?o zwyci?stwem AZS Gliwice Ice Rockets. Na lodzie panowa?y raczej ci??kie warunki,po bokach toru znajdowa? si? szron a kamienie zdawa?y si? niekiedy odpada? ku bandom."25.11.2015 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Krakofsky 0 1 1 0 4 2 0 X 8 4
KKC Trzy kropki 0 0 0 1 0 0 2 X 3 2

Sebastian Chojnacki
Arkadiusz Solecki (w)
Krzysztof Kawecki (s)
Karol Nowakowski
Izabela Macina
Tomasz Rejdych
Aleksandra Bylina (w)
Urszula Biernacka (s)
„Radosne z naszej strony spotkanie.. zw?aszcza w pocz?tkowych endach. Pierwszy mecz po kilku miesi?cach i niezbyt wielu treningach. Niektórym z nas jednak tryb „4Fun" s?u?y;-) Co do samego wyniku, mecz zosta? rozstrzygni?ty w pi?tym endzie, cho? raczej przez ca?e spotkanie mieli?my je pod kontrol?. Oczywi?cie Kropeczkom ?yczymy powodzenia w kolejnych meczach i trzymamy kciuki!"28.11.2015 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Byle Do Domu 1 0 2 3 0 3 1 X 10 5
SKC Wataha 0 1 0 0 1 0 0 X 2 2

Monika Rodak
Magdalena Wróbel
Anna Morek (w)
Katarzyna Staszczak (s)
Gabriela Wilczek Zgo?a (s)
Andrzej Wilczek
Sylwester Walczak
Micha? Paszek (w)2.12.2015 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Trzy kropki 0 0 0 0 2 0 X X 2 1
KKC Vector 1 3 1 1 0 2 X X 8 5

Daria Rejdych
Izabela Macina
Pawel Biernacki (w)
Tomasz Rejdych (s)
Piotr Mikoda
Adam Obuchowicz
Michal Gieleciak (w)
Krzysztof Subik (s)9.12.2015 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
AZS Gliwice Ice Rockets 2 3 2 0 0 0 X X 7 3
SKC Wataha 0 0 0 2 1 2 X X 5 3

Patryk Malczak
Michal Matysiak
Dawid Kowalczyk (w)
Jakub Kowalczyk (s)
Gabriela Wilczek Zgo?a (s)
Andrzej Wilczek
Micha? Paszek
Krzysztof Beck (w)30.12.2015 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Krakofsky 3 0 0 2 1 0 6 X 12 4
KKC Vector 0 0 1 0 0 1 0 X 2 2

Sebastian Chojnacki
Arkadiusz Solecki (w)
Krzysztof Kawecki (s)
Karol Nowakowski
Micha? Telesz
Micha? Ró?ycki
Michal Gieleciak (w)
Krzysztof Subik (s)20.1.2016 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
AZS Gliwice Ice Rockets 0 2 0 2 0 0 X X 4 2
KKC Trzy kropki 1 0 1 0 3 0 X X 5 3

Patryk Malczak
Michal Matysiak
Dawid Kowalczyk (w)
Jakub Kowalczyk (s)
Daria Rejdych
Pawel Biernacki
Tomasz Rejdych (w)
Aleksandra Bylina (s)27.1.2016 – 19:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Vector 2 0 0 0 2 0 X X 4 2
SKC Wataha 0 3 1 2 0 1 X X 7 4

Micha? Telesz
Adam Obuchowicz (w)
Krzysztof Subik (s)
Andrzej Wilczek
Sylwester Walczak
Gabriela Wilczek Zgo?a (w)
Katarzyna Do??ga (s)9.2.2016 – 15:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Byle Do Domu 1 1 1 0 0 2 1 X 6 5
KKC Krakofsky 0 0 0 2 2 0 0 X 4 2

Monika Rodak
Magdalena Wróbel
Anna Morek (w)
Katarzyna Staszczak (s)
Sebastian Chojnacki
Arkadiusz Solecki (w)
Krzysztof Kawecki (s)
Karol Nowakowski13.2.2016 – 12:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Trzy kropki 0 0 1 1 0 0 0 3 5 3
KKC Byle Do Domu 0 1 0 0 0 2 2 0 5 3

Daria Rejdych
Pawel Biernacki
Tomasz Rejdych (w)
Urszula Biernacka (s)
Monika Rodak
Magdalena Wróbel
Anna Morek (w)
Katarzyna Staszczak (s)13.2.2016 – 14:30

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Krakofsky 0 0 0 2 0 5 0 0 7 2
SKC Wataha 3 1 1 0 1 0 3 1 10 6

Sebastian Chojnacki
Arkadiusz Solecki (w)
Karol Nowakowski (s)
Andrzej Wilczek
Micha? Paszek
Gabriela Wilczek Zgo?a (w)
Katarzyna Do??ga (s)13.2.2016 – 17:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
AZS Gliwice Ice Rockets 1 2 0 3 0 1 0 0 7 4
KKC Vector 0 0 1 0 1 0 2 0 4 3

Patryk Malczak
Michal Matysiak
Dawid Kowalczyk (s)
Jakub Kowalczyk (w)
Piotr Mikoda
Adam Obuchowicz
Michal Gieleciak (w)
Krzysztof Subik (s)14.2.2016 – 8:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Byle Do Domu 1 1 0 3 0 2 0 0 7 4
KKC Vector 0 0 1 0 1 0 2 1 5 4

Monika Rodak
Magdalena Wróbel
Anna Morek (w)
Katarzyna Staszczak (s)
Piotr Mikoda
Micha? Ró?ycki
Adam Obuchowicz (w)
Krzysztof Subik (s)14.2.2016 – 10:30

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
KKC Trzy kropki 1 0 0 0 1 5 0 0 7 3
SKC Wataha 0 1 1 3 0 0 0 3 8 4

Izabela Macina
Pawel Biernacki
Aleksandra Bylina (w)
Urszula Biernacka (s)
Andrzej Wilczek
Sylwester Walczak
Gabriela Wilczek Zgo?a (w)
Micha? Paszek (s)14.2.2016 – 13:00

1 2 3 4 5 6 7 8 WYNIK ENDY
AZS Gliwice Ice Rockets 1 1 0 1 0 0 0 3 6 4
KKC Krakofsky 0 0 1 0 2 1 1 0 5 4

Patryk Malczak
Michal Matysiak
Dawid Kowalczyk (s)
Jakub Kowalczyk (w)
Sebastian Chojnacki
Arkadiusz Solecki (w)
Krzysztof Kawecki (s)