KKC Krakofsky
Sebastian Arkadiusz Krzysztof Karol
Chojnacki Solecki Kawecki Nowakowski
Pierwszy Drugi (Wiceskip) Trzeci (Skip) Czwarty