KKC Smog B


Krzysztof Ewa Jacek
Maciak G³azek Zaleski
Pierwszy Druga (Skip) Trzeci

Mi³osz Aleksandra
Tatara Bigosiñska
Czwarty (Wiceskip) Rezerwowa