KKC Vector
Adam Piotr Micha³
Obuchowicz Mikoda Gieleciak

Krzysztof Micha³ Micha³
Subik Telesz Ró¿ycki