KKC Vector
Adam Piotr Michal
Obuchowicz Mikoda Gieleciak

Krzysztof Micha? Micha?
Subik Telesz Ró?ycki