SKC Wataha
Michał Sylwester Andrzej
Paszek Walczak Wilczek

Gabriela Krzysztof Agnieszka
Wilczek Zgoła Nowak Dudek