SKC Wataha
Micha³ Sylwester Andrzej
Paszek Walczak Wilczek

Gabriela Krzysztof Agnieszka
Wilczek Zgo³a Nowak Dudek